top of page
Prokuria AS er
forretningsførere for
en rekke eiendoms- og investeringsselskap.
Vi håndterer flere "family offices" men tilbyr også regnskapsførertjeneter til alle bransjer.

Forretningsførsel av nærings- og boligeiendom

Regnskapsføring

For noe kunder hånderer vi regnskap fra A til Å inkludert bokføring, lønnskjøring og rapportering, mva, fakturering og årsoppgjør osv. For andre kunder gjør vi kun deler av dette.

Økonomisk rådgivning

Noen ganger kan det være nyttig å få råd av en ekstern og nøytral partner som kanskje har erfart dine problemstillinger selv eller hos andre kunder. Det kan være strategiske beslutninger eller det kan være å utvikle alt fra rapporteringsmodeller eller ansettelser av nøkkelpersonell.

Family Office

Vi har lang erfaring med drift av "family office" for formuende familier. Hva dette innebærer er forskjellig fra kunde til kunde. For vår mest omfattende "family office" kunde opptrer vi som selskapets finansdirektør med hovedkontakt mot bank og revisor, vi går gjennom mengder av investeringsmuligheter som kommer inn og gjør en "screening" før det presenteres til eier og følger opp eventuelle investeringer, noen ganger som styremedlem. Vi håndterer byggesøknader, finner underleverandører eller bistår i å finne leietakere til eiendoms prosjekter. I tillegg fører vi selvsagt regnskapene. "Familien" trenger derfor ikke å bekymre seg over de praktiske dag til dag gjøremålene men kan fokusere på de strategiske beslutningene.

Forretningsførsel

Vi kan håndtere forretningsførsel av investerings- og eiendomsselskap. I tillegg til regnskapsføring kan dette for eksempel inkludere aksjonær rapportering og kontakt (IR), årsmøter eller generalforsamlinger, førstelinjekontakt med eventuelle leietakere og leverandører eller offentlig rapportering og kommunikasjon. Innen eiendom har vi lang erfaring og god kompetanse, både på forretningsførsel og utvikling.

Investering- og finansieringsbistand

Parterne i Prokuria har lang erfaring med både evaluering og utvikling av investeringsanalyser. Vi bistår gjerne med en "second opinion" når dere vurderer å investere, både av finansiell og operasjonell karakter. Spesielt ved oppkjøp er det viktig at due dilligence prosessen blir ivaretatt. Vi kan også bistå som rådgiver ifm innhenting av ny egen- eller fremmedkapital. 

Interim ledelse

I visse tilfeller kan det være hensiktsmessig å leie inn en person til å lede en avdeling eller et prosjekt kortsiktig. Det kan være som en interim leder mens det søkes etter en permanent ansettelse eller eller et kortsiktig prosjekt eller oppgave. I visse tilfeller kan vi også opptre som styremedlemmer.

bottom of page