top of page

Kundekontroll

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere det overfor Prokuria AS.

Fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss, eller fordi du er ny i rollen som representant for et selskap som har et kundeforhold med oss.

 

I henhold til vår autorisasjon som regnskapsbyrå er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, og ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, jfr. hvitvaskingsreglene.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av bankID til identifikasjon.

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere og om representanten er en politisk eksponert person «PEP».

Legitimering med elektronisk ID


Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi motta gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel per post eller ved personlig oppmøte hos oss i Tordenskiolds gate 22 i Drammen. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

bottom of page